Polityka prywatności


Polityka Prywatności serwisu internetowego Barillacup.pl

 1. Spółka BARILLA POLAND SP. Z O. O. – włoski producent makaronów i sosów zwraca szczególną uwagę na ochronę danych swoich Klientów, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia oprogramowania, np. szyfrowanie danych. BARILLA POLAND SP. Z O. O. dba o przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. BARILLA POLAND SP. Z O. O. sprawuje stałą kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych oraz ogranicza do nich dostęp osób trzecich.
 2. Przetwarzane są dane osobowe jedynie tych Klientów, którzy wyraźnie udzielili na to zgodę, dobrowolnie i bezpośrednio BARILLA POLAND SP. Z O. O. poprzez serwis barillacup.pl
 3. Dane udostępnione przez Klientów są wykorzystywane w celu przeprowadzenia konkursu Barilla Cup, a także w celach marketingowych.
 4. Każdy Klient ma dostęp do swoich danych i może je zmienić.
 5. BARILLA POLAND SP. Z O. O. nie udostępnia danych osobowych Klientów.
 6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 7. W przypadku uzyskania przez BARILLA POLAND SP. Z O. O. wiarygodnej informacji, o niezgodnym z prawem korzystaniu przez Klienta z usług lub produktów BARILLA POLAND SP. Z O. O. lub też z materiałów udostępnionych w Serwisie, BARILLA POLAND SP. Z O. O. może przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności, z zastrzeżeniem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania takich wiarygodnych informacji.
 8. Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
 9. BARILLA POLAND SP. Z O. O. zbiera adresy IP w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Służą one do wykonywania działań statystycznych oraz do lepszej możliwości zarządzania plikami Cookies.
 10. Barillacup.pl. korzysta z plików Cookies Klientów, czyli małych fragmentów tekstów które są wysyłane do przeglądarek internetowych Klientów oraz które są wysyłane z powrotem przez Klientów przy ponownym korzystaniu z Serwisu barillacup.pl.
 11. Pliki Cookies są zbierane wyłącznie w celu zbierania informacji w celu określenia wzorca korzystania z serwisu barillacup.pl, indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Pliki Cookies są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Klienta i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę Cookies, lecz to ograniczy możliwość korzystania z Serwisu barillacup.pl
 12. Serwis barillacup.pl korzysta z Google Adwords, Google Analytics oraz Facebook, serwisów udostępnionych przez Google Inc. oraz Facebook, a także CrazyEgg. Google Adwords, Google Analytics oraz Facebook, używają Cookies, które są małymi fragmentami tekstów zapisanymi na komputerze Klienta w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania przez Klienta z Serwisu barillacup.pl. Informacje generowane przez Cookies na temat korzystania z Serwisu barillacup.pl (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google i Facebook na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google i Facebook mogą używać tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu barillacup.pl i świadczenia usług związanych z ruchem w Serwisie barillacup.pl i korzystaniem z Internetu. Google i Facebook może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google lub Facebook. Google i Facebook nie będzie łączyć adresu IP Klienta z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google i Facebook. Klient może zablokować korzystanie z Cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak możesz to ograniczyć korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu barillacup.pl. Klient korzystając z Serwisu barillacup.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Google lub Facebook w sposób i w celach określonych powyżej.